Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Sustav evidencije radnog vremena automatizira procese vezane uz vođenje radnog vremena te samim time ubrzava obrađivanje potrebnih podataka.

Zbog istog medija identifikacije, uz elektroničku kontrolu pristupa je usko vezana i evidencija radnog vremena koju svaki poslodavac mora voditi sukladno odredbama Pravilnika o vođenju evidencije o radnicima. Objedinjenim sustavom kontrole pristupa i evidencije radnog vremena se značajno olakšavaju administrativni poslovi.