Vatrodojava i plinodojava

Opasnost od požara i plina

Vatrodojava i plinodojava je sustav zaštite ljudi i imovine od opasnosti požara te eksplozija i trovanja plinom.

Za razliku od čovjeka, koji je u takvim situacijama podložan strahu i panici te obično propušta ispravno postupiti u početnoj fazi opasnosti, kada je to najučinkovitije, sustav vatrodojave reagira trenutno nakon detekcije dima čime se povećavaju šanse za izbjegavanje veće štete.

Plinodojava ima zadatak detekcije i upozorenja na prisutnost plina, najčešće ugljičnog monoksida, koji može biti izrazito opasan, kako u stambenim prostorima tako i u poslovnim objektima.

Uštede je moguće ostvariti u manjim objektima kombiniranim sustavima vatrodojave, plinodojave i protuprovalnih sustava.