Protuprovalni sustavi

SMANJENJE RIZIKA

Ugradnjom protuprovalnog sustava smanjujete rizik od provale.

PRILAGODBA KORISNIKU

Svaki sustav može se prilagoditi potrebama korisnika.

NAJEKONOMIČNIJA ZAŠTITA

Jedan od najpovoljnijih načina zaštite vaše imovine.

Prosudba ugroženosti

Prosudba ugroženosti je dokument kojim se na pregledan način sistematiziraju svi čimbenici rizika za konkretni objekt – gdje je smješten, koliko je velik, kako je arhitektonski riješen, kakva se djelatnost u njemu obavlja, kolika je vrijednost stvari u njemu i da li su se tu već događala kaznena djela razbojništva ili provale.

Na temelju ustanovljenih činjenica objekt se svrstava u jednu od kategorija rizika iz Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

Prosudbu ugroženosti smiju izrađivati samo od strane MUP-a licencirane tvrtke i osobe i to u skladu s važećim propisima, normama i pravilima struke.

Protuprovalni sustavi

Cjelokupni protuprovalni sustav može biti izveden žičano (što predstavlja jeftiniju opciju) ili može biti izveden bežično što donosi uštede jer nema potrebe za kabliranjem i posebno je pogodna za objekte koji su već u potpunosti završeni i gdje dodatni radovi nisu poželjni ili mogući.

Rano otkrivanje

Vrlo je važno provalu otkriti u najranijoj fazi. Tako da smo u mogućnosti zaštititi objekt već na ogradi posjeda i to postavljanjem detektora zavisno od tipa ograde na samoj ogradi koji detektiraju presjecanje i prelazak ograde koji detektiraju provalnika unutar perimetra objekta.

Senzori i detektori

Za zaštitu ulaza u objekt koristimo magnetne kontakte i detektore loma stakla. Unutar samog prostora štićenje je omogućeno infracrvenim senzorima koji detektiraju toplinske obrise kojima zrače ljudska tijela. Svi detektori i senzori povezani su na alarmnu centralu koja je središnji uređaj u protuprovalnom sustavu, a na nju je spojena alarmna sirena koja će se oglasiti u slučaju aktivacije nekog od spojenih senzora ili detektora.

Integracije sustava

Na alarmne centrale također je moguća i integracija drugih tipova detektora: detektor poplave, dima, CO, temperatura/ nagli porast temperature. Alarmna centrala je putem telefonske linije ili putem IP modula vezana na CDS (Centralni Dojavni Sustav) odnosno zaštitarsku tvrtku ili privatnim pozivom alarmnog sustava na tel. broj korisnika.