Kontrola pristupa

Prilagodljivost

Sustav kontrole pristupa funkcionira učinkovitije u pogledu prilagodljivosti u usporedbi s mehaničkim bravama.

Kombinacije autorizacija

Dozvola pristupa putem kartica, lozinka (tipkovnice) ili biometrijskih podataka.

Evidencija
pristupa

Svaki neovlašteni pristup štićenom prostoru je evidentiran u sustavu.

Kontrola pristupa i prolaza

Kontrola prolaza i/ili kontrola pristupa nužna je na svim onim mjestima gdje postoji bilo kakva vrsta ugroze radi neovlaštenog ulaska, izlaska, prolaza, pristupa pojedinim resursima ili segmentima objekta ili tvrtke. Sustavi kontrole prolaza ili pristupa obvezni su i tako gdje postoji ugroza unošenja odnosno iznošenja nedozvoljenih tvari ili materijala u ili iz štićenog objekta. Kontrola prolaza (pristupa) je sustav tehničke zaštite koji predstavlja odlično rješenje i za manje objekte ili postrojenja ali i za objekte kapaciteta nekoliko desetaka tisuća korisnika, koji ne moraju nužno biti na istom mjestu, kontrola prolaza i pristupa može biti administrirana centralno.